ES Mukono

news details 2017-07-18 11:18:35
ES Mukono ni ikigo kibarizwa muri Paruwasi Mukono

ES Mukono ni ikigo kibarizwa muri Paruwasi Mukono Ni ikigo cy’ikitegererezo gicumbikira abanyeshuri b’ibitsina byombi IBYAKOZWE Guteza imbere imyigire n’imyigishirize Kugaburira abanyeshuri ? Guhugura abarimu kuri gahunda nshya ( CBC ) Gushinga Ishema Club inyuzwamo ibikorwa by’ubumenyi ngiro Kurema amatsinda agizwe n’abanyeshuri 15 yo kwiga Bibiliya Kwandikira Akarere hasabwa ishami rishya rya Mathematics Computer, Economics Gusana pavoma y’inzu y’icumbi n’ubwogero by’abahungu n’inzu abanyeshuri bafatiramo amafunguro. Imikino n’imyidagaduro irimo amarushanwa IMBOGAMIZI Ishuri rifite ideni rinini ritwara ku ngengo y’imari amafaranga menshi Amafaranga atangwa na Leta atinda cyane gutangwa Imyumvire n’imikorere bikiri hasi ku bantu bamwe na bamwe barimo abakozi bidindiza iterambere IBIKORWA BYA 2017 Kugaburira abanyeshuri Gukomeza guhugura abarimu kuri gahunda nshya (Competence Based Curriculum ) Gushaka imfashanyigisho gahunda nshya Kongera umubare w’abanyeshuri bakava kuri 224 bakagera nibura kuri 400 Gukomeza amatsinda yo kwiga Bibiliya Gusana inyubako (Icumbi ry’abahungu , ubwiherero bw’abarezi, icumbi ry’abarezi, icumbi ry’umuyobozi no gusiga amarangi Kugura mudasobwa 5 Kongera ubworozi ingurube zikava kuri 4 zikagera kuri 10 Kuzana umuyoboro w’amazi ya WASAZAC mu kigo

Related Post